«De la resistència emprenedora a la plenitud exigent»

Salvador Cardús, sociòleg i membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.

Conferència pronunciada l’11 de setembre de 2012 en l’acte acadèmic organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans per a celebrar la Diada Nacional de Catalunya.

Text íntegre    /   Vídeo