Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre els drets del poble català

Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans feta pública el 3 de febrer de 2011.

Text íntegre